www.jakpostavit.cz
Banner
Obecné informace
Dveře a okna
Elektro, zabezpečení
Fasáda, nátěry, tapety
Finance, hypotéky
Hydroizolace
Koupelny a toalety
Kuchyně
Malé stavby, bazény
Nábytek
Obklady a dlažba
Kanalizace, voda
Ploty, brány, vrata
Podlahy, schody
Reality, domy, developeři
Sádrokarton
Spodní stavba
Střecha, komín
Topení, větrání, klimatizace
Vybavení, služby, práce
Zahrada
Zateplovací systémy
Zdi, stropy, překlady

Jak postavit: stavební slovník 4. část

Stavební slovník

Tip: Pro snadnější vyhledání
pojmů ze stavebnictví
 použijte funkci prohlížeče pro hledání v textu (standardně se otevře hledání pomocí klávesové skratky CTRL+F)
Nad nalezeným pojmem ve
stavebním slovníčku
 stačí přejet kurzorem myši a zobrazí se vysvětlující text (pro tuto funkci je nutné mít pobvolený javascript)

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Písmeno T

Tapety
~
Technická příprava území na výstavbu
~
Technická zařízení budov
~
Tepelná ochrana budovy
~
Tepelná roztažnost
~
Tepelné čerpadlo
~
Tepelné mosty
~
Tepelné ztráty
~
Teplá střecha
~
Teplo
~
Terakota
~
Termostat
~
Termovrstva
~
Terrazzo
~
Těsnění
~
Těsnění dveří
~
Těsnění, izolace proti vlhkostí
~
Tlaková voda
~
Tmel
~
Tordování
~
Torkretování
~
Transverzála
~
Tržní hodnota
~
Tvar střechy
~
Tvary střech
~
Tvorba krajiny
~
Tvrziště
~
Typový projekt

Písmeno U

Ulice obchodní
~
Ulice obytná
~
Uliční čára
~
Uliční soustava
~
Ultrazvuk
Urbanismus
~
Urbanistická kompozice
~
Urbanistická studie
~
Urbanistický detail
~
Urbanistický řád
~
Urbanistický soubor
~
Urbanita
~
Urbanizace
~
Urbanizační osa
~
Urbanizační prostor
Užitková voda
~
Užitkové plochy
~
Uživatel

Písmeno Ú

Účastník řízení
~
Účastník územního řízení
~
Účelová komunikace
~
Úkos
Únosné zatížení území
~
Úprava vody
Ústřední vytápění
~
Území
~
Území k přestavbě
~
Území polyfunkční
~
Územně plánovací podklady
~
Územně technické podklady (ÚTP)
~
Územní generel
~
Územní nařízení
~
Územní ochrana
~
Územní plán
~
Územní plán obce
~
Územní plán velkého územního celku
~
Územní plán využití ploch
~
Územní plánování
~
Územní prognóza
~
Územní rozhodnutí
~
Územní rozvoj
~
Územní řízení
~
Územní studie
~
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Písmeno V

Valbová střecha
~
Vápenopískové cihly
~
Vazba cihlového zdiva
~
Vaznice
~
Vaznici střední
~
Vazný trám
~
Věcná břemena stavby
~
Věcné břemeno
~
Vedení stavby
~
Vedlejší stavební náklady
~
Vegetace
~
Věncovka
~
Venkovní nátěry
~
Venkovní schodiště
~
Venkovský sídelní útvar
~
Vepřovice
~
Veřejná správa
~
Veřejné jednání
~
Veřejně prospěšná stavba
~
Veřejné prostranství
~
Veřejnost
~
Veřejný zájem
~
Věšadlová stolice
~
Vícegenerační dům
~
Vícerodinný dům
~
Vícevrstvé stěny
~
Vikýř
~
Vitraj
~
Vlastní prostředky
~
Vlastnické právo
~
Vlhkost vzduchu
~
Vnější tepelná izolace
~
Vnitřní stěny
~
Vodní pára
~
Vodoinstalační armatury
~
Vodorovná izolace
~
Vodováha
~
Vodovodní řad
~
Volná krajina
~
Volná, přírodní krajina
~
Voluptuár
~
Voluta
~
Vybavení území
~
Vybavení základní a vyšší
~
Vybraná činnost ve výstavbě
~
Výjimečně přípustná stavba
~
Výkop
~
Výkvěty
~
Výměna
~
Výměník tepla
~
Vymývaný beton
~
Výpočet výměr
~
Výroba nerušící
~
Výroba průmyslová
~
Výrobní okrsek
~
Vyrovnávací hmota
~
Vyschnutí stavby
~
Výstavba
~
Výstavba podkroví
~
Výstupní čára
~
Výška hlavní římsy
~
Výška okapu
~
Výška podlaží
~
Výška stavby
~
Výška střechy
~
Výšková hladina zástavby
~
Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)
~
Vytápění horkým vzduchem
~
Vytápění nočním proudem
~
Využití dešťové vody
~
Využití území
~
Vyvlastnění
~
Vyvlastňovací řízení
~
Významný krajinný prvek
~
Výztuž
~
Vzpěradlo

Písmeno W

WC

Písmeno X

Xylolitová podlaha

Písmeno Z

Zabezpečení staveniště
~
Zadání
~
Zadání územně plánovací dokumentace
~
Zahrada
~
Zahradní a krajinářská architektura
~
Zahradní a krajinářská tvorba
~
Zahradní a krajinářský architekt
~
Zájmové území
~
Základ
~
Základní komunikační síť
~
Základová spára
~
Základová vana
~
Záklop
~
Zaměření stavby
~
Zápachový uzávěr
~
Zárubeň
~
Záruka
~
Zařízení dopravní
~
Zásady a limity
~
Zásady územního rozvoje
~
Zástavba kompaktní a rozvolněná
~
Zástavba nízkopodlažní
~
Zástavba vysokopodlažní
~
Zastavěná plocha pozemku
~
Zastavěné území obce
~
Zastavění bodové
~
Zastavění hnízdové
~
Zastavění hřebínkové
~
Zastavění kobercové
~
Zastavění konkávní a konvexní
~
Zastavění meandrové
~
Zastavění organické
~
Zastavění perimetrální
~
Zastavění pilové
~
Zastavění rektogonální
~
Zastavění řadové a řádkové
~
Zastavění šachovnicové
~
Zastavění terasové
~
Zastavění vějířové
~
Zastavitelná plocha
~
Zastavitelné území
~
Zásuvka
~
Zásyp
~
Závaznost územně plánovací dokumentace
~
Zazelenění střechy
~
Zdicí prvky
~
Zdivo z lomového kamene
~
Zeleň
~
Zeleň - objekt, plocha, prvek
~
Zemědělská kultura
~
Zemědělský půdní fond
~
Zemní práce
~
Zemní vlhkost
~
Zimní zahrada
~
Změna využití
~
Zóna
~
Zóna obytná
~
Zóna pěší
~
Zóna výrobní
~
Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace
~
Zpracování územně plánovací dokumentace
~
Zrcadlo
~
Ztužující věnec
~
Zvláště chráněná část přírody
~
Zvláště chráněná území
~
Zvláště chráněné území přírody
~
Zvuk
~
Zvuková izolace

Písmeno Ž

Žadatel
~
Žádost o stavební povolení
~
Žaluzie
~
Životní prostředí
~
Životní styl
~
Životní úroveň

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Připomínky

Chcete něco doplnit? Chcete nám sdělit svoji zkušenost? Napište nám! Formulář pro zaslání emailu.
Banner

admin MiK
Publikování nebo šíření obsahu WWW.JAKPOSTAVIT.CZ je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu.