www.jakpostavit.cz
Banner
Obecné informace
Dveře a okna
Elektro, zabezpečení
Fasáda, nátěry, tapety
Finance, hypotéky
Hydroizolace
Koupelny a toalety
Kuchyně
Malé stavby, bazény
Nábytek
Obklady a dlažba
Kanalizace, voda
Ploty, brány, vrata
Podlahy, schody
Reality, domy, developeři
Sádrokarton
Spodní stavba
Střecha, komín
Topení, větrání, klimatizace
Vybavení, služby, práce
Zahrada
Zateplovací systémy
Zdi, stropy, překlady

Jak postavit: stavební slovník 3. část

Stavební slovník

Tip: Pro snadnější vyhledání
pojmů ze stavebnictví
 použijte funkci prohlížeče pro hledání v textu (standardně se otevře hledání pomocí klávesové skratky CTRL+F)
Nad nalezeným pojmem ve
stavebním slovníčku
 stačí přejet kurzorem myši a zobrazí se vysvětlující text (pro tuto funkci je nutné mít pobvolený javascript)

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Písmeno P

Pačok
~
Paleontologický nález
~
Palisády
~
Palladiovský motiv
~
Palubky
~
Památka zapsaná v seznamu UNESCO
~
Památkové rezervace
~
Památkové zóny
~
Památná místa
~
Památný strom
~
Papírmaše
~
Parapet
~
Parcela
~
Parcelace
~
Park
~
Parkán
~
Parotěsná zábrana
~
Parter
~
Parter města
~
Pásky
~
Pavilon
~
Pergola
~
Piano nobile
~
Pigmenty
~
Pilastr
~
Plán využití ploch
~
Plánovací smlouva
~
Plánovací souhlas
~
Plány péče o vybraná zvláště chráněná území
~
Platnost územního rozhodnutí
~
Plocha
~
Plocha monofunkční
~
Plochá střecha
~
Plynovod
~
Podesta
~
Podkroví
~
Podlahová krytina
~
Podlahová lišta
~
Podlahová vpust
~
Podlahová vyrovnávací hmota
~
Podlahové topení
~
Podlaží nadzemní, podzemní
~
Podlažnost
~
Pohled
~
Pohledová hrana
~
Pohledové stanoviště, pohledová linie
~
Pohledový horizont
~
Pohyblivé vnitřní stěny
~
Pojistková skříň
~
Politika územního rozvoje
~
Polosloup
~
Polyfunkčnost, monofunkčnost
~
Polygonální
~
Porobetonové tvárnice
~
Portál
~
Portikus
~
Pořizování územně plánovací dokumentace
~
Posouzení EIA
~
Postament
~
Potěr
~
Povolování staveb
~
Pozdržení splátky
~
Pozednice
~
Pozemek
~
Pozemková kniha
~
Pozemková mapa
~
Pozemkové úpravy
~
Pracovní spáry
~
Práh
~
Práva sousedů
~
Prefabrikát
~
Presbyterium
~
Problémový výkres
~
Prodejní plocha
~
Program obnovy vesnice - Program obnovy venkova
~
Program péče o krajinu
~
Program regenerace historických měst
~
Program revitalizace říčních systémů
~
Program rozvoje územního obvodu obce
~
Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku
~
Projektant
~
Projektování
~
Projektové podklady
~
Proluka
~
Prostupnost území
~
Protihluková ochrana
~
Protipožární dveře
~
Protipožární stěna
~
Provozovatel informačního systému veřejné správy
~
Průmyslový obvod
~
Průtokový ohřívač
~
Průvlak
~
Předkupní právo
~
Předměstí
~
Předsazená fasáda
~
Přechodně chráněné plochy
~
Překlad
~
Přesah střechy
~
Převzetí hrubé stavby
~
Převzetí stavby (kolaudace)
~
Příčné větrání
~
Přihrádek
~
Přímé větrání
~
Příměstská zóna
~
Přípravné práce
~
Přípustnost staveb
~
Přírodní hodnoty území
~
Přírodní památka
~
Přírodní park
~
Přírodní podmínky
~
Přírodní rezervace
~
Přírodní sklep
~
Přírodní zdroj
~
Přísady
~
Přístřešek
~
Přivaděč místní
~
Pseudoslohy
~
Půdní nadezdívka
~
Pultová střecha
~
Putti

Písmeno R

Rabicové pletivo
~
Radioreléová trasa
~
Ravelín
~
Reálný objekt
~
Recipient
~
Referenční rozhraní
~
Regenerace
~
Region
~
Registrační list územně plánovací dokumentace
~
Regulace
~
Regulační plán
~
Regulativy využití a uspořádání území
~
Regulátor průtoku
~
Rekreace
~
Rekreační krajinný celek
~
Rekreační objekt
~
Rekreační oblast
~
Rekultivace
~
Relativní vlhkost vzduchu
~
Renovace
~
Reostat
~
Revitalizace (též renaturalizace)
~
Revizní poklop
~
Rezident
~
Režijní práce
~
Režné zdivo
~
Rizalit
~
Rodinný dům
~
Rokaj
~
Rokoko
~
Rolety
~
Rondel
~
Rostlý terén
~
Roubený dům, srub
~
Rozeta
~
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
~
Rozhodnutí o námitkách
~
Rozhodnutí o ochranném pásmu
~
Rozhodnutí o stavební uzávěře
~
Rozhodnutí o umístění stavby
~
Rozhodnutí o využití území
~
Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území
~
Rozhodnutí o změně využití území
~
Rozvojové území
~
Ruburbanizace
~
Rustika
~
Rybník

Písmeno Ř

Řadový dům
~
Ředidlo
~
Řetězová zástavba domů
~
Řetězové osídlení

Písmeno S

Sadovnická, krajinářská, zahradní úprava
~
Sádrokartonové desky
~
Sala terrena
~
Sálavé teplo
~
Salet
~
Samospráva
~
Samostatná působnost
~
Sedile
~
Sedlová střecha
~
Sedlový portál
~
Segregace dopravy
~
Sgrafito
~
Schodištní stupeň
~
Schodištní zábradlí
~
Schodnice
~
Schody
~
Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace
~
Sídelní soustava
~
Sídelní struktura
~
Sídelní útvar (též sídlo)
~
Sídlo
~
Silnice
~
Silniční pozemek
~
Síť stoková
~
Síť vodovodní
~
Sítě inženýrské
~
Sítě technického vybavení
~
Skladebné rozměry
~
Skládka odpadů
~
Sklon střechy
~
Sloupek
~
Sluneční kolektor
~
Směrný vodohospodářský plán
~
Smíšená zástavba (smíšené území)
~
Sněžník, zachytávač sněhu
~
Sokl
~
Solární zařízení
~
Soubor staveb
~
Souborné stanovisko
~
Současně zastavěné území obce
~
Součinitel tepelné vodivosti
~
Soupis prací
~
Soustava zařízení pro rozvod vody.
~
Soutka
~
Spára
~
Spárovací malta
~
Speciální stavební úřady
~
Spodní voda
~
Spoj na pero a drážku
~
Správní rozhodnutí
~
Správní řízení
~
Sprchová zástěna
~
Sprchovací mísa
~
Stabilizované území
~
Stání
~
Stanová střecha
~
Statik
~
Stavba
~
Stavba drobná
~
Stavba jednoduchá
~
Stavba pozemní
~
Stavba pro obchod
~
Stavba pro výrobu a skladování
~
Stavba ubytovacího zařízení
~
Stavba zemědělská
~
Stavební čára
~
Stavební čára (regulační čára)
~
Stavební deník
~
Stavební dozor (místní)
~
Stavební jáma
~
Stavební objekt
~
Stavební plány
~
Stavební povolení
~
Stavební pozemek
~
Stavební řád
~
Stavební řemesla
~
Stavební řízení
~
Stavební úpravy
~
Stavební úřad
~
Stavební uzávěra
~
Stavební vlhkost
~
Stavební znalec
~
Stavebník
~
Stěnová vlhkost
~
Stěnové výztuhy
~
Stěžejkový padací most
~
Stínka
~
Stojatá stolice
~
Strategický plán (program rozvoje)
~
Stropy
~
Střední vaznice
~
Střecha
~
Střešní deska
~
Střešní izolace
~
Střešní krytina
~
Střešní lať
~
Střešní okno
~
Střešní plášť
~
Střešní tašky
~
Střešní terasa
~
Střešní vikýř
~
Střešní žlab
~
Studená střecha
~
Studie
~
Stupeň motorizace
~
Styčná spára
~
Subjekt územního plánování
~
Substrukce
~
Suburbanizace
~
Suchá omítka
~
Suprafenestra
~
Supraporta
~
Sušené cihly
~
Suterén
~
Svazek obcí
~
Svépomocné úkony
~
Světlík
~
Světlý rozměr
~
Svislice

Písmeno Š

Šamot
~
Šindel
~
Šířka uličního prostoru
~
Štěrbinové větrání
~
Štít
~
Štuk

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Připomínky

Chcete něco doplnit? Chcete nám sdělit svoji zkušenost? Napište nám! Formulář pro zaslání emailu.
Banner

admin MiK
Publikování nebo šíření obsahu WWW.JAKPOSTAVIT.CZ je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu.